Prawo cywilne

 

Zapewniamy wszechstronną obsługę prawną w sprawach cywilnych. Sporządzamy wnioski o zapłatę, zawezwania do próby ugodowej, pozwy. Reprezentujemy klientów w sądach cywilnych, w negocjacjach handlowych, opiniujemy projekty umów i aktów notarialnych. Zajmujemy się uregulowaniem stanu nieruchomości, badamy zgodność ksiąg wieczystych ze stanem faktycznym.

W zakresie prawa cywilnego wykonujemy wszelkie czynności w tym m.in.:

 • reprezentacja przed sądami cywilnymi każdego szczebla;

 • powództwo, odpowiedź na pozew, zarzuty od nakazu zapłaty;

 • wniosek o zabezpieczenie;

 • apelacja, zażalenie, kasacja;

 • sprawy o zapłatę,

 • skarga pauliańska;

 • ochrona własności;

 • ochrona dóbr osobistych;

 • sprawy o zapłatę;

 • współwłasność;

 • podziałem majątku wspólnego małżonków;

 • ochrona naruszonego posiadania;

 • służebność gruntowa;

 • służebność osobista;

 • zasiedzenie;

 • użytkowanie;

 • użytkowanie wieczyste;

 • zastaw cywilny na prawach oraz rzeczach;

 • zastaw rejestrowy;

 • umowa o dzieło;

 • umowa najmu

 • umowa dzierżawy;

 • kontraktacja;

 • umowa pożyczki;

 • kwestia bezpodstawnego wzbogacenia;

 • umowa dożywocia;

 • umowa o roboty budowlane;

 • sprzedaż;

 • gwarancja oraz rękojmia;

 • prawo pierwokupu;

 • prawo odkupu;