Kancelaria Adwokacka

Kancelaria działa na obszarze całego kraju. Posiadamy biura w Warszawie, Piasecznie i Olsztynie.
Z klientami spotykamy się również poza biurem, w szczególności gdy dotyczy to przedsiębiorców, klientów którzy mają daleko do któregoś z biur, lub jeżeli zaistnieje konieczność przeprowadzenia wizji lokalnej terenu będącego przedmiotem postępowania.
W sprawach karnych będzie to miejsce zbrodni a w sprawach gospodarczych i cywilnych oględziny nieruchomości będącej przedmiotem sporu, lub przedmiotem wykonania umowy, gdy sprawa dotyczy robót budowlanych. Dlatego rzadko można spotkać nas w biurze.
Całe dnie jesteśmy w sądach, prokuraturach, komendach czy urzędach. Dlatego najlepiej zadzwonić i się umówić. Rezerwujemy dla każdego czas i dobieramy do spotkania osobę, która w danej sprawie czuje się najlepiej.

Dyżurujemy pod telefonem całą dobę.

W każdej chwili jesteśmy w stanie dojechać na czynności. Jest to ważne w przypadku spraw karnych, gdyż zatrzymania przez Policję dokonywane są całą dobę. Całą dobę mają miejsce również wypadki komunikacyjne, czy włamania, gdzie jesteśmy ustanawiani do czynności dopilnowania odpowiedniego zabezpieczenia śladów daktyloskopijnych, mechanoskopijnych czy osmologicznych.

Wszystkim klientom gwarantujemy pełną anonimowość, zarówno w czasie obsługi prawnej, jak również po jej zakończeniu. Pracownicy Kancelarii to adwokaci, radcowie prawni, lub aplikanci, którzy ustawowo zobowiązani są do zachowania całkowitej tajemnicy adwokackiej.
Odmawiamy prowadzenia spraw jeżeli w danej sprawie udzielaliśmy choćby krótkiej porady stronie przeciwnej, lub pozostajemy ze stroną przeciwną w koleżeńskich relacjach. Dlatego już w rozmowie telefonicznej pytamy przeciwko komu mielibyśmy występować.

Każda spraw jest dla nas wyzwaniem. Staramy się uzyskać jak najlepszy efekt, bo praca sprawia nam przyjemność. Adwokat jest jak sportowiec, ciągle walczy starając się uzyskiwać jak najlepsze efekty.

Nasze stawki

Nasze stawki są zależne od nakładu pracy jaki należy poświęcić na prowadzenie sprawy i ustalane indywidualnie z każdym klientem. W sprawach cywilnych i gospodarczych podstawą ich ustalenia jest Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości a w sprawach karnych ustawowe zagrożenie czynu.
W przypadku stałej obsługi przedsiębiorców stosujemy również stawki godzinowe.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Słowik & Wspólnicy
05-500 Piaseczno ul. Tadeusza Kościuszki 18/4
woj. mazowieckie, pow. piaseczyński, Polska
godziny otwarcia : od poniedziałku do piątku od 10:00 do 18:00
Dyżurujemy całą dobę w sprawach aresztanckich tel. 504 250 350