Kancelaria działa od 1 lutego 1999 roku. Zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców, osób prawnych i osób fizycznych. Zapewnia wszystkim klientom pełną anonimowość, zarówno w czasie obsługi prawnej, jak również po jej zakończeniu.

Wspólnicy Kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie a ich specjalizacje prawnicze wzajemnie się uzupełniają. Dzięki współpracy z prawnikami i doradcami podatkowymi z kraju i zagranicy, Kancelaria prowadzi sprawy z każdego zakresu: karne, gospodarcze, cywilne, rodzinne, komornicze, podatkowe, administracyjne oraz windykację długów oraz udziela porad prawnych. Kancelaria posługuje się również językiem angielskim, hiszpańskim i rosyjskim.

Stawki Kancelarii zależne są od zakresu zlecenia, skomplikowania sprawy i ustalane z każdym klientem indywidualnie. W sprawach cywilnych i gospodarczych podstawą ich ustalenia jest Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, natomiast w sprawach karnych ustawowe zagrożenie konkretnego czynu. W rozliczeniach z przedsiębiorcami Kancelaria stosuje również umowy o stałą obsługę prawną według wzajemnie ustalonych stawek ryczałtowych. 

Mariusz Słowik
Adwokat

Adwokat – ukończył Aplikację Prokuratorską i trzy fakultety: mgr prawa, mgr ekonomii, mgr administracji. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i WSE. Zdobył V Miejsce w Polsce w Konkursie Krasomówczym Aplikantów Prokuratorskich 2006 roku. Radny Piaseczna czterech kadencji 1998-2014.

Katarzyna Siegel
Adwokat

Adwokat – Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła aplikację adwokacką w Warszawie. Jest również mediatorką sądową w sprawach rodzinnych.

Marcin Śmiechowski
Adwokat

Adwokat - ukończył Aplikację Adwokacką, mgr prawa, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego

Konrad Zamirski
Adwokat

Adwokat - doktor nauk prawnych ukończył Aplikację Adwokacką, mgr prawa, absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe "Efektywność i Konkurencyjność Przedsiębiorstw" na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestnik studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

USŁUGI

Prawo karne

Jesteśmy czynni całą dobę, bo w sprawach karnych najważniejsze są pierwsze godziny!

Prawo rodzinne

Sprawy sądowe o rozwód, separację, alimenty, podział majątku, kontakty z dziećmi, i władzę rodzicielską.

Prawo pracy

Sprawy sądowe o renty i emerytury przeciwko ZUS, o przywrócenie do pracy, odszkodowanie, wypadki mobbing i dyskryminację.

Prawo gospodarcze

Sprawy sądowe gospodarcze, rejestracja spółek, zmiany w spółkach, bieżąca obsługa firm, stowarzyszeń i fundacji.

Prawo podatkowe

Postępowanie sądowe karno-skarbowe, postępowanie przed Urzędem Skarbowym i Krajową Administracją Skarbową, odwołania do WSA.

Windykacja długów

Wezwania do zapłaty, postępowanie sądowe, komornicze, poszukiwanie majątku dłużnika, postępowanie o wyjawienie majątku.

Prawo cywilne

Sprawy sądowe o zapłatę, spadki, zasiedzenia, regulacja stanu prawnego nieruchomości, zniesienie współwłasności.

Prawo administarcyjne

Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi, postępowanie przed GDDKiA, plany przestrzenne, odwołania od decyzji, postępowanie SKO, WSA i NSA.

Postępowanie komornicze

Licytacje komornicze, reprezentowanie dłużników i wierzycieli, skarga na czynności komornika, powództwo przeciwegzekucyjne.