Zapewniamy wszechstronną obsługę pracodawcą i pracownikom.

Reprezentujemy przed sądem pracy, przed ZUS, Państwową Inspekcja Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną i Państwową Inspekcją Handlową.
Doradzamy w prowadzeniu spraw pracowniczych i w bieżących sprawach z zakresu stosunku pracy. Ale prawo pracy to nie tylko sprawy osób zatrudnionych i zatrudnianych. Wielkie problemy pojawiają się w przypadku przechodzenia na emeryturę lub rentę.
ZUS wymaga ogromnej ilości dokumentów, wzywa do dołączania kolejnych dokumentów i zaświadczeń a na koniec w wielu przypadkach odmawia uznania okresu pracy zawodowej za okres składkowy, lub twierdzi, że dany okres nie był pracą w warunkach szkodliwych a tym samym ubezpieczony nie spełnia przesłanek do nabycia emerytury.
Wiele osób zatrudnionych w tych samym zakładach pracy i na tych samych stanowiskach otrzymała różne świadectwa pracy. W jednych jest odnotowane, że były zatrudnione w warunkach szkodliwych w innych, że nie. W wielu przypadkach sprostowanie świadectwa pracy nie jest możliwe, albowiem zakłady pracy od lat nie istnieją.
Dlatego pozostaje jedynie droga sądowa w której należy udowodnić, że rzeczywiście świadczona praca była w warunkach szkodliwych. Dla osób, które całe życie nigdy nie były w sądzie jest to nie lada wyzwanie. Wyzwanie, które w przypadku jego zaniedbania rzutować będzie na wysokość emerytury na całe życie. Dlatego odpowiednie poprowadzenie procesu jest niezwykle ważne.

W zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych wykonujemy wszelkie czynności w tym m.in.:
 • reprezentacja przed sądami pracy każdego szczebla;
 • sprawy sądowe przeciwko ZUS o przyznanie renty i emerytury;
 • uznanie okresu zatrudnienia za pracę w warunkach szkodliwych;
 • reprezentacja przed ZUS
 • reprezentacja przed Państwową Inspekcją Pracy;
 • reprezentacja przed Państwową Inspekcją Sanitarną;
 • reprezentacja przed Państwową Inspekcją Handlową;
 • sprawy o przywrócenie do pracy, odszkodowanie i wynagrodzenie;
 • porady prawne w sprawach z zakresu prawa pracy;
 • ustalenie istnienia stosunku pracy;
 • umowy o pracę, zlecenie i dzieło;
 • kontrakty menedżerskie;
 • nadgodziny;
 • odprawy;
 • umowy o zakazie konkurencji;
 • sprawy o mobbing  i dyskryminację;
 • odszkodowania za wypadki przy pracy;
 • odszkodowania za choroby zawodowe;
 • kary porządkowe;
 • zwolnienia grupowe i indywidualne;
 • świadectwa pracy;
 • dokumentacja pracownicza;
 • przepisy wewnętrzne pracodawcy;
 • regulaminy pracy i wynagradzania;