Postępowanie komornicze , reprezentacja , zażalenia , skargi

Przed zakupem nieruchomości na licytacji komorniczej, trzeba ją dokładnie sprawdzić oraz dokumentację z nią związaną. Obejrzenie licytowanej nieruchomości często nie jest możliwe, gdyż dłużnicy utrudniają egzekucję. Sprawdzenie księgi wieczystej i dokumentów egzekucyjnych wymaga wiedzy fachowej, aby potem uniknąć niespodzianek.

Sama licytacja nie jest może trudna, lecz wydarzenia następujące po niej wymagają dużej uwagi. Dłużnicy rzadko wydają nieruchomość, najczęściej przedłużają postępowanie zaskarżając każdą czynność procesową aby jak najdłużej odwlec w czasie wydanie postanowienia o przysądzeniu własności, skutkującej koniecznością opuszczenia lokalu. Jednak wielu dłużników lokalu nie opuszcza.
Nowy właściciel wchodzi na wyboistą ścieżkę w której łatwo jest przekroczyć granicę dopuszczalności. Z jednej strony dłużnik mieszka, korzysta z wody za którą płaci już nowy nabywca a z drugiej strony jej odcięcie przez nabywcę wielokrotnie skutkuje postawieniem zarzutu uporczywego utrudniania zamieszkania.

Wówczas rozpoczyna się żmudny przejmowania nieruchomości. W tych skomplikowanych sytuacjach prawa – mniejsze lub większe – mają obydwie strony procesu, które dla zabezpieczenia swoich praw winny dołożyć należytej staranności, gdyż nieruchomości o które toczy się bój to zawsze mienie o istotnej wartości a dla wielu podstawowy składnik życia.

W postępowaniu komorniczym wykonujemy wszelkie czynności m.in.:

 • reprezentacja podczas licytacji komorniczych;
 • postępowanie o przybicie nieruchomości;
 • postępowanie o przysądzenie nieruchomość;
 • zażalenia na postanowienia w toku licytacji;
 • postępowanie o wymeldowanie;
 • powództwa o eksmisję;
 • reprezentowanie wierzycieli i dłużników w postępowaniu egzekucyjnym;
 • zabezpieczenia wierzytelności;
 • przygotowywanie i weryfikacja wniosków egzekucyjnych;
 • sporządzanie środków zaskarżenia od orzeczeń wydanych w toku postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego;
 • skarga na czynności komornicze;
 • powództwo przeciwegzekucyjne;
 • ochrona osób trzecich przed zajęciem komorniczym;
 • ochrona małżonka dłużnika w toku postępowania egzekucyjnego;
 • postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu;
 • rozszerzanie klauzuli wykonalności na małżonka dłużnika;