Zapewniamy wszechstronną obsługę przedsiębiorców, fundacji i stowarzyszeń.

Doradzamy jaka forma prowadzenia działalności gospodarczej będzie najefektywniejsza. Zakładamy spółki, pomagamy w ich przekształcaniu i łączeniu, aż po ich likwidację. Dzięki współpracy z doradcami podatkowymi proponowane przez nas rozwiązania optymalizują skutki finansowe działalności. W zakresie prawa gospodarczego wykonujemy wszelkie czynności w tym m.in.:

 • prowadzenie spraw sądowych w sądach gospodarczych, sądach cywilnych, sądach arbitrażowych i polubownych
 • przygotowanie i opiniowanie umów w ramach prowadzonej działalności
 • sporządzanie przed sądowych wezwań do zapłaty
 • zawezwania do próby ugodowej
 • obsługa prawna w kwestiach korporacyjnych oraz handlowych
 • sporządzanie i opiniowanie umowy spółki;
 • rejestracja spółki jawnej;
 • rejestracja spółki partnerskiej;
 • rejestracja spółki komandytowej;
 • rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • rejestracja spółki akcyjnej;
 • zmiana umowy spółki;
 • zmiana statutu spółki;
 • zmiana w zakresie wspólników spółki;
 • zmiana zarządu spółki;
 • zamiana rady nadzorczej spółki;
 • sporządzanie akt wewnętrznych w spółkach prawa handlowego;
 • opracowujemy dokumenty w związku z likwidacją lub rozwiązaniem spółek;
 • obsługa prawna Walnych Zgromadzeń oraz Zgromadzeń Wspólników;
 • tworzenie oddziałów przedsiębiorców zagranicznych w Polsce;
 • zmiana formy prawnej spółki;
 • fuzje i podziały spółek;
 • zmiany własnościowe w spółkach;
 • obsługa prawna fundacji i stowarzyszeń;