Prawo administracyjne jest najbardziej obszerną dziedziną prawa.

Niemal 95% wszystkich przepisów można uznać, za element prawa administracyjnego. Z prawem administracyjnym funkcjonujemy od urodzenia, często nie zdając sobie z tego sprawy. To prawo administracyjne reguluje kwestie: zamieszkania, zameldowania, funkcjonowania przedszkola, szkoły, czy uczelni wyższej, uzyskania pełnoletności czy prawa jazdy. Budowa domu, przebudowa, podział nieruchomości, rejestracja pojazdu to wszystko prawo administracyjne. Z większością przepisów każdy sam sobie radzi.

Są jednak sprawy w których wymagana jest pomoc specjalisty, np. skomplikowane postępowanie administracyjne, z terminami, zażaleniami i odwołaniami w szczególności jeśli dotyczą one nieruchomości, gdyż nienależyte ich poprowadzenie ma skutki finansowe. Do wyjątkowo ważnych i skomplikowanych postępowań należą sprawy o nieruchomości przejęte pod drogi, gdzie interesant zmuszony jest podważać opinię biegłego rzeczoznawcy w zakresie wyceny nieruchomości, bo wyceny dokonywane przez organy z zasady są zaniżane.

Równie skomplikowanym postępowaniem jest postępowanie w sprawie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym należy aktywnie uczestniczyć, zgłaszać w terminie i w sposób fachowy wnioski i uwagi do planu.

W sprawach z zakresu prawa administracyjnego wykonujemy wszelkie czynności m.in.

 • reprezentacja przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym;
 • skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 • odwołania rozpoznawane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze;
 • reprezentowanie w postępowaniu administracyjnym, gdzie organami są: Urząd Gminy, Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz poszczególne ministerstwa itp.;
 • postępowanie o odszkodowanie za grunty zajęte pod drogi;
 • postępowanie o wywłaszczenie nieruchomości na cele publiczne;
 • postępowanie w sprawie zmiany Studium Zagospodarowania Przestrzennego;
 • postępowanie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • postępowanie o wymeldowanie;
 • postępowanie w zakresie prawa geodezyjnego;
 • postępowanie w zakresie prawa budowlanego;
 • postępowanie w zakresie prawa ochrony środowiska;
 • postępowanie w zakresie prawa wodnego;
 • postępowanie w zakresie gospodarki nieruchomościami;
 • podstępowanie w zakresie prawa drogowego;
 • postępowanie w zakresie prawa transportowego;
 • postępowanie w zakresie prawa o broni i amunicji;