Prawo podatkowe to nie tylko ordynacja podatkowa.

Szereg przepisów podatkowych uregulowanych jest w ustawach np.: podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług, podatek od spadków i darowizn, podatku od nieruchomości, podatek akcyzowy, podatek od czynności cywilnoprawnych. Część z nich reguluje obszerne ustawodawstwo unijne. Planując przedsięwzięcie biznesowe zawsze należy skalkulować ich skutki podatkowe, tak aby nie być nimi zaskoczonym. Często możliwy jest wybór wariantu podatkowego, adekwatnego do prowadzonej działalności, dlatego odpowiednia fachowa pomoc jest niezbędna.

W sprawach z zakresu prawa podatkowego wykonujemy wszelkie czynności m.in.

 • postępowanie sądowe karno-skarbowe;
 • reprezentacja przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym;
 • wnoszenie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 • reprezentacja w postępowaniach prowadzonych przez Urząd Skarbowy;
 • reprezentacja w postępowaniach, które prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa;
 • odwołania od decyzji Urzędu Skarbowego i Krajowej Administracji Skarbowej;
 • postępowanie o wyłudzania VAT i karuzele podatkowe;
 • udział w przesłuchaniach;
 • przegląd i analiza akt sprawy;
 • postępowania w sprawie o zwrot podatku;
 • postępowania w sprawie zwrotu nadpłaty podatku;
 • postępowanie w sprawie nieujawnionych źródeł dochodu;
 • wniosek o indywidualną interpretację przepisów podatkowych;
 • wniosek o umorzenie podatku;
 • wniosek o rozłożenie należności i zaległości podatkowych na raty
 • porady prawne w zakresie prawa podatkowego;
 • porady w sprawach podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • porady w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych;
 • porady w sprawa podatku od towarów i usług;
 • porady w zakresie podatku od spadków i darowizn;
 • porady w zakresie podatku od nieruchomości;
 • porady w zakresie podatku akcyzowego;