Zapewniamy wszechstronną obsługę prawną w sprawach cywilnych. Sporządzamy wnioski o zapłatę, zawezwania do próby ugodowej, pozwy. Reprezentujemy klientów w sądach cywilnych, w negocjacjach handlowych, opiniujemy projekty umów i aktów notarialnych. Zajmujemy się uregulowaniem stanu nieruchomości, badamy zgodność ksiąg wieczystych ze stanem faktycznym.

W zakresie prawa cywilnego wykonujemy wszelkie czynności w tym m.in.:

 • reprezentacja przed sądami cywilnymi każdego szczebla;
 • powództwo, odpowiedź na pozew, zarzuty od nakazu zapłaty;
 • wniosek o zabezpieczenie;
 • apelacja, zażalenie, kasacja;
 • sprawy o zapłatę,
 • skarga pauliańska;
 • ochrona własności;
 • ochrona dóbr osobistych;
 • sprawy o zapłatę;
 • współwłasność;
 • podziałem majątku wspólnego małżonków;
 • ochrona naruszonego posiadania;
 • służebność gruntowa;
 • służebność osobista;
 • zasiedzenie;
 • użytkowanie;
 • użytkowanie wieczyste;
 • zastaw cywilny na prawach oraz rzeczach;
 • zastaw rejestrowy;
 • umowa o dzieło;
 • umowa najmu
 • umowa dzierżawy;
 • kontraktacja;
 • umowa pożyczki;
 • kwestia bezpodstawnego wzbogacenia;
 • umowa dożywocia;
 • umowa o roboty budowlane;
 • sprzedaż;
 • gwarancja oraz rękojmia;
 • prawo pierwokupu;
 • prawo odkupu;